Zápisnice zo zasadaní výboru SSKM  

 

2022        Zápisnica 03/2022     Zápisnica 06/2022

2021        Zápisnica 03/2021    Zápisnica 11/2021

2020        Zápisnica 02/2020

2019        Zápisnica 03/2019    Zápisnica 07/2019    Zápisnica 10/2019

2018        Zápisnica 04/2018    Zápisnica 9/2018 ost. výbor Zápisnica 9/2018 novo zvolený výbor    Zápisnica 12/2018

2017        Zápisnica 05/2017    Zápisnica 10/2017

2016        Zápisnica 03/2016    Zápisnica 06/2016   Zápisnica 12/2016

2015        Zápisnica 03/2015    Zápisnica 6/2015    Zápisnica 11/2015

2014        Zápisnica 03/2014    Zápisnica 6/2014     Zápisnica 10/2014

                        Správa o činnosti SSKM 2010-2014         Správa revíznej komisie 2010-2014

2013        Zápisnica 03/2013    Zápisnica 6/2013      Zápisnica 12/2013

2012        Zápisnica 03/2012     Zápisnica 06/2012    Zápisnica 10/2012

2011        Zápisnica 03/2011     Zápisnica 06/2011    Zápisnica 11/2011

2010        Zápisnica 03/2010     Zápisnica 04/2010    Zápisnica 06/2010   

                         Zápisnica 10/2010     Zápisnica 12/2010    Zápisnica z výročnej čl. schôdze 10/2010 

2009        Zápisnica 02/2009     Zápisnica 10/2009    Zápisnica 12/2009 

2008        Zápisnica 02/2008     Zápisnica 06/2008    Zápisnica 09/2008   

                        Zápisnica 12/2008

2007        Zápisnica 02/2007     Zápisnica 06/2007    Zápisnica 10/2007   

                        Zápisnica 12/2007                    

2006        Zápisnica 02/2006     Zápisnica 09/2006     Zápisnica 12/2006