Vzdelávanie a postgraduálne vzdelávanie  

 

Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy v študijných odboroch:

Vestník MZSR č. 58 zo dňa 15.10.2010

klinický mikrobiológ

Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy v študijnom odbore Klinická mikrobiológia sú uvedené v prílohe č. 17 Vestníka MZSR č. 58 zo dňa 15.10.2010 /str.81-82/

laboratórny diagnostik

Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy v študijnom odbore Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii sú uvedené v prílohe č. 17 Vestníka MZSR č. 58 zo dňa 15.10.2010 /str.423-424/

zdravotnícky laborant

Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy v študijnom odbore Vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii sú uvedené v prílohe č. 10 Vestníka MZSR č. 58 zo dňa 15.10.2010 /str.365-366/

 

Základné informácie o postgraduálnom vzdelávaní v odbore klinická mikrobiológia TU

 

LF SZU

Špecializačné štúdium Lekárskej fakulty SZU: http://www.szu.sk/index.php?&menu=129&oid=#menutop

Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie  zdravotníckych pracovníkov LF SZU v Bratislave TU

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu TU

Prihláška na skúšku TU

Smernica k špecializačnej práci TU