Výbor a dozorná rada SSKM  

 

Výsledky volieb v r. 2018 do výboru SSKM: TU

 

Výbor        
  Meno Adresa pracoviska Tel.č.  pracoviska E-mailová adresa
Predseda Doc. MUDr. Milan Nikš, CSc. UVZSR - NRC ATB, Trnavská cesta 52,  826 45 Bratislava 903415253 niks.m@gmx.at
Podpredseda MUDr. Rudolf Botek Laboratóriá Piešťany s.r.o. - OKM, Sad A. Kmeťa 26, 921 01 Piešťany 033/7718059 botek@laboratoria.sk
Vedecká tajomníčka MUDr. Daniela Lacková, PhD. HPL spol. s r.o., Istrijská 20, 841 07 Bratislava   ackova@hpl.sk
Členovia MUDr. Monika Cirfusová HPL spol. s r.o.Prevádzka Komárno, Mederčská 39, 945 01, Komárno 035/2829862 czirfuszova@hpl.sk
  Prof. MUDr. Anna Líšková, PhD. Ústav klinickej mikrobiológie FN,Špitálska 6, 950 01 Nitra 1 036/2829 874

037/6545700

liskova@fnnitra.sk
  MUDr. Anna Purgelová FNsP F.D.Roosevelta, nám. L. Svobodu 1, 974 15 Banská Bystrica  0484413500 apurgelova@nspbb.sk

 

  MUDr. Monika Poľanová Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o.
Dolný Smokovec - Vysoké Tatry
Dolný Smokovec
  polanova@hagy.sk

 

  RNDr. Lívia Slobodníková, PhD. Mikrobiologický ústav LF UK a UNB, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava 02/59357586 ivia.slobodnikova@fmed.uniba.sk
  Doc. RNDr. Danica Staneková, CSc. NRC pre prevenciu HIV/AIDS, SZU, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37 02/59370383 danica.stanekova@szu.sk
Čestný člen MUDr. Anna Petrovičová, CSc. SZU - VVZ Oddelenie virológie, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37 02/659370837 lanna.petrovicova@szu.sk
Dozorná rada        
Členovia Doc. MUDr. Sylvia Bazovská, CSc. Ústav epidemiológie LF UK, Špitálska 24, 813 72 Bratislava 02/59357487 sylvia.bazovska@fmed.uniba.sk
Doc. RNDr. František Ondriska, PhD. HPL spol. s r.o., Istrijská 20, 841 07 Bratislava 49 02/69307130 ondriska@hpl.sk
  RNDr. Ľubica Perďochová HPL spol. s r.o., Istrijská 20, 841 07 Bratislava 49 02/69307110 perdochova@hpl.sk