Výbor a dozorná rada SSKM  

 

kontakt na vedenie výboru SSKM SLS: klinickamikrobiologia@gmail.com

Výbor SSKM Meno Adresa pracoviska Tel.č.  pracoviska E-mailová adresa
Prezidentka MUDr. Miroslava Horniačková, PhD. MPH Ústav mikrobiológie LF SZU , Limbova 12, 83303 Bratislava 02/59370 725 miroslava.horniackova@szu.sk
vice prezidentka MUDr. Zuzana Konyová NsP Brezno, n.o. 048/2820 449, 441 konyova@nspbr.sk
Vedecký tajomník Doc. RNDr. Danica Valkovičová  Staneková, PhD. NRC pre prevenciu HIV/AIDS, LFSZU, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37 02/59370383, 144 danica.stanekova@szu.sk
Členovia MUDr. Zuzana Bečková Centrálny laboratórny komplex + 421 48 441 2181 zbeckova@nspbb.sk
  RNDr. Daniela Lacková, PhD. Medirex  s r.o., Levice 02/36 28 29 874  Daniela.Lackova@medirex..sk
MUDr. Monika Czirfuszová, PhD. nem. Komárno s.r.o., Mederčská 39, 94575 Komárno    
  RNDr. Vojtech Boldiš, PhD. Medirex, a.s., člen MEDIREX GROUP 
 
+421 2 20829901 vojtech.boldis@medirex.sk 
  Doc. RNDr. Lívia Slobodníková, PhD. Mikrobiologický ústav LF UK a UNB, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava 02/59357586 ivia.slobodnikova@fmed.uniba.sk
  MUDr. Eva Schréterová Univerzitná nemocnica L. Pasteura, 04011 Košice   eva.schreterova@unlp.sk
Čestný člen MUDr. Anna Petrovičová, CSc. SZU - VVZ Oddelenie virológie, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37 02/659370837 anna.petrovicova@szu.sk
Dozorná rada        
Členovia Doc. MUDr. Milan Nikš, CSc. UVZSR - NRC ATB, Trnavská cesta 52,  826 45 Bratislava 903415253 niks.m@gmx.at
  Prof. RNDr. František Ondriska, PhD. Medirex a.s. Galvaniho 7/C, 82016 Bratislava  02/69307130 Frantisek.Ondriska@medirex.sk
  MUDr. Rudolf Botek Laboratóriá Piešťany s.r.o. - OKM, Sad A. Kmeťa 26, 921 01 Piešťany 033/7718059 botek@laboratoria.sk