Štandardy
 

 

Štandardný postup pre laboratórnu diagnostiku v klinickej mikrobiológii  - TU

Je uverejnený na  stránke   http://www.health.gov.sk/?spdtp   v časti Dokumenty /dole nižšie/
Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe - Zoznam schválených štandardných postupov 

(Vestník MZ SR - Osobitné vydanie Dňa 1. februára 2019 Ročník 67)

    Príloha Tabuľka č.1 - Klinická Mikrobiológia - TU
    Príloha Tabuľka č.2 - Klinická Mikrobiológia - TU

 

 

Štandardný diagnostický a terapeutický postup pre implementáciu antimikrobiálnej politiky  TU


 

Štandardný operačný postup pre Mikrobiálne ochorenia očí - TU

 

   Štandardný postup pre mikrobiologickú diagnostiku pri suspektnej infekcii vírusom SARS-CoV-2 pre laboratóriá klinickej mikrobiológie   -TU

https://www.standardnepostupy.sk/testovanie-sars-cov-2/

Klinický protokol indikácií testovania SARS-CoV-2 -TU

Štandardný postup pre mikrobiologickú diagnostiku COVID 19 štandard - TU

príloha č.1 lab.algoritmus symptomatický pacient - TU

príloha č.2 lab.algoritmus asymptomatický pacient, kontakt s inf. - TU

 

Klinický protokol ŠPDTP - Klinický manažment podozrivých a potvrdených prípadov COVID-19

https://www.standardnepostupy.sk/klinicky-protokol-spdtp-klinicky-manazment-podozrivych-a-potvrdenych-pripadov-covid-19/