Štandardy
 

 

   Štandardný postup pre mikrobiologickú diagnostiku pri suspektnej infekcii vírusom SARS-CoV-2 pre laboratóriá klinickej mikrobiológie  

https://www.standardnepostupy.sk/testovanie-sars-cov-2/

Klinický protokol indikácií testovania SARS-CoV-2 -TU

Štandardný postup pre mikrobiologickú diagnostiku COVID 19 štandard - TU

príloha č.1 lab.algoritmus symptomatický pacient - TU

príloha č.2 lab.algoritmus asymptomatický pacient, kontakt s inf. - TU

 

Klinický protokol ŠPDTP - Klinický manažment podozrivých a potvrdených prípadov COVID-19

https://www.standardnepostupy.sk/klinicky-protokol-spdtp-klinicky-manazment-podozrivych-a-potvrdenych-pripadov-covid-19/

 

Štandardný postup pre laboratórnu diagnostiku v klinickej mikrobiológii

Je uverejnený na  stránke   http://www.health.gov.sk/?spdtp   v časti Dokumenty /dole nižšie/
Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe - Zoznam schválených štandardných postupov 

(Vestník MZ SR - Osobitné vydanie Dňa 1. februára 2019 Ročník 67)