Časopis Správy klinickej mikrobiológie  

Na základe uznesenia výboru SSKM č. 03-11-11 zo dňa 11.11.2011 sa v priebehu roku 2012 zmení forma časopisu “Správy klinickej mikrobiológie” z tlačenej na elektronickú a časopis bude aktuálne dostupný na webovej stránke spoločnosti. Časopis “Správy klinickej mikrobiológie” bude aktualizovaný na webovej stránke SSKM 4x ročne.

 

Správy klinickej mikrobiológie v elektronickej forme za jednotlivé roky:

ROK 2022  SA/2022

ROK 2020  1-2/2020

ROK 2019   SA/2019

ROK 2018  1-2/2018    SA/2018

ROK 2017  SA/2017    1-2/2017    3-4/2017

ROK 2016  SA/2016    1-2/2016    3-4/2016

ROK 2015  1-2/2015    3-4/2015    SA/2015

ROK 2014  1-2/2014    3-4/2014

ROK 2013  SA/2013     1-2/2013    3-4/2013

ROK 2012  1/2012        SA/2012     2/2012     SB/2012    3/2012

ROK 2011  1/2011          2/2011         3/2011       4/2011