Publikačná činnosť členov SSKM  
Každoročne výbor SSKM vyhodnocuje publikačnú činnosť členov SSKM a oceňuje najlepšiu publikáciu za daný kalendárny rok. Členovia SSKM môžu za týmto účelom priebežne  nahlasovať svoje publikácie vyplnením priloženého formulára a  následne jeho zaslaním na adresu: lackova@hpl.sk. Nová bibliografia členov bude zverejňovaná a aktualizovaná priebežne týmto spôsobom až do udelenia ceny.

Prehľad publikačnej činnosti:

2017 - zoznam publikácií     ocenená publikácia

2016 - zoznam publikácií     ocenená publikácia

2015 - zoznam publikácií     ocenená publikácia

2014 - zoznam publikácií

2013 - zoznam publikácií    ocenená publikácia

2012 - zoznam publikácií    ocenená publikácia

2011 - zoznam publikácií     ocenená publikácia

2010 - zoznam publikácií     ocenená publikácia