Prezentácie za rok 2022  

Na základe téz IX. KONGRESU SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI v termíne 3.-5. november 2022, Nový Smokovec, prinášame tieto prezentácie:

Becková Diagnostika COVID-19 z pohľadu klinického mikrobiológa

Boldis   Importované myiózy na Slovensku
Curova
  Prvé skúsenosti s molekulárnou typizáciou klinických izolatov Clostridioides difficile v Košiciach
Feikova
  Dva roky s COVID-om na RÚVZ BB
Gecz
  Pokroky v oblasti vývoja vakcín proti malárii spôsobenej Plasmodium falciparum
Habekova
  Genotypové testovanie na prítomnosť mutácií gag spojených s in vitro rezistenciou na Lenacapavir
Helmova Molekulárne metódy v dg kliešťom prenosných ochorení
Jozefikova
  Enterokoky rezistentné voči vankomycínu v nemocničnom prostredí
Kompanikova
  Diagnostika zaujímavých parazitov na Ústave mikrobiológie a imunológie
Konyova
  COVID-19 a antimikrobiálna politika
Kubova Izolácia Lodderomyces elongisporus z hemokultúr u pacienta s DM
Neuschlova
  Imunitné markery SARS-CoV-2 v špecifikovanej skupine študentov Lekárskej fakulty
Ondriska Ovplyvňuje latentná toxoplazmóza tehotenstvo?
Polanova   Stanovenie Ab a bunkovej imunity po vakcinácii Tozinameran
Reznakova
  Význam správnej kultivačnej metodiky pre dôkaz Camypylobacter
Roskova Rezistentné bakteriálne kmene u pacientov s Covid-19
Valkovicova Stanekova
Vplyv pandémie COVID-19 a vojnového konfliktu na Ukrajine na prevenciu infekcie HIV