PODUJATIA

VIII. Kongres SSKM SLS a  XXVI. Moravsko-slovenské mikrobiologické dni

Dátum: 24. - 26. september 2018

Miesto konania: Nový Smokovec Atrium Hotel

1. informácia

Zborník abstraktov

XXVI. Dni klinickej mikrobiológie

Dátum: 22.-24.5.2017

Miesto konania: hotel Atrium, Nový Smokovec

1. informácia

Zborník abstraktov

  XXIV. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny

Dátum: 10.-12.11.2016

Miesto:  hotel Gustav Mahler, Jihlava

Program a prihláška na www.msmd.cz

XIV. PROWAZEKOVE DNI

Dátum: 14.-15.3.2016

Miesto konania: Wellness Hotel Patince, Patince 431, 946 39 Patince

 

Usporiadatelia:

Slovenská spoločnosť klinickej mikrobiológie SLS

Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV

Spolok lekárov v Komárne

Mesto Komárno

Sekcia klinickej mikrobiológie SLK 

 

1. informácia

Program

Zborník abstraktov

XXIII. MORAVSKO-SLOVENSKÉ MIKROBIOLOGICKÉ DNI  

Dátum: 1. - 3. jún 2015 

Miesto konania: Nový Smokovec ATRIUM Hotel   

 

Usporiadatelia:

Sekcia klinickej mikrobiológie SLK

Slovenská spoločnosť klinickej mikrobiológie SLS 

HPL spol. s.r.o.

CMPI Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

ÚM FNO a LF UP v Olomouci

BIO-PLUS, spol. s r.o., Brno

Laboratoře Mikrochem, spol. s r.o. Olomouc

OKBMI, Nemocnice Jihlava

OLM Krajské nemocnice T. Bati a.s., Zlín

MÚ LF MU a FN u svaté Anny v Brně

 

1. informácia

VII. kongres SSKM SLS

Súčasťou kongresu je tiež: XXV. Odborná konferencia SKM SLS a SSKM SLS

Dátum: 24.-26.10.2014

Miesto konania: Nový Smokovec, Atrium hotel

 

Usporiadatelia:

Slovenská spoločnosť klinickej mikrobiológie

Slovenskej lekárskej spoločnosti  

a

Sekcia klinickej mikrobiológie  

Slovenskej lekárskej komory

 

1. informácia

Program

Zborník abstraktov

26. kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej

Dátum: 19.-22.6.2013  

Miesto konania: Ekonomicko-správna fakulta Masarykovej univerzity, Lipová 41a, 602 00 Brno

 

Usporiadatelia:

Československá spoločnosť mikrobiologická

Lekárska fakulta Masarykovej univerzity

Spoločnosť pre epidemiologiu a mikrobiologiu

Česká lekárská spoločnosť J. E. Purkyne

Slovenská spoločnosť klinickej mikrobiológie SLS

Veterinárna a farmaceutická univerzita v Brne

Fakultná nemocnica u sv. Anny v Brne

 

 

Súčasťou kongresu sú tiež:

XXII. Tomáškove dni mladých mikrobiológov
Mikrobiologia potravín 2013
Mikrobiologia vody 2013

Dátum:  19.06.2013 - 22.06.2013
Konec registrace: 10.06.2013

 

1. informácia

III. Labudove dni

Dátum: 24.-25.4.2013  

Miesto konania: Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta, Bratislava

 

Usporiadatelia:

Ústav zoológie SAV

Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV
Virologický ústav SAV Bratislava
Ústav zoológie SAV Bratislava
Parazitologický ústav SAV
 

Prihláška

 

XXIV. Odborná konferencia SKM SLK a SSKM SLS

Aktuálne problémy klinickej mikrobiológie

Dátum: 15. - 17. marca 2013

Miesto konania: Hotel Minerál, Dudince

 

Usporiadatelia:

Sekcia klinickej mikrobiológie Slovenskej lekárskej komory

Slovenská spoločnosť klinickej mikrobiológie SLS

Slovenskej lekárskej spoločnosti  

Regionálna lekárska komora Bratislava

LEKÁR a.s., HPL spol. s.ro., HPL SERVIS spol. s r.o.,

HPL DIAGNOSTICS spol. s r.o.

 

1. informácia

XIII.  Prowázekove dni  

Dátum: 25.  a 26. októbra 2012

Miesto konania: Konferenčné centrum Univerzity J. Selyeho, Hradná 2, Komárno

 

Usporiadatelia

Slovenská spoločnosť klinickej mikrobiológie SLS

Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV

Spolok lekárov v Komárne

FORLIFE n.o. Všeobecná nemocnica v Komárne

Mesto Komárno

HPL spol. s.r.o., Bratislava

 

Pozvánka program

 

XX. Moravsko-slovenské mikrobiologické dni

Dátum: 5.-7.9 2012

Miesto konania: Hotel Galant Mikulov 

 

Usporiadatelia:

Centrum klinických laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, Ostrava, ČR

HPL spol. s r.o. Medicínske laboratóriá Bratislava, SR

Laboratoře Mikrochem, spol. s r.o., Olomouc, ČR

Mikrobiologický ústav LF MU a FN u svaté Anny v Brně, Brno, ČR

Oddělení lékařské mikrobiologie Krajské nemocnice T. Bati a.s., Zlín, ČR

Oddělení klinické biochemie, mikrobiologie a imunologie nemocnice Jihlava, Jihlava, ČR

Sekcia klinickej mikrobiológie Slovenskej lekárskej komory, Bratislava, SR

Slovenská spoločnť klinickej mikrobiológie SLS, Bratislava, SR

Ústav mikrobiologie FNO a LF UP v Olomouci, Olomouc, ČR

 

Program

XXIII. Odborná konferencia SKM SLK a SSKM SLS

Aktuálne problémy klinickej mikrobiológie

Program a prihláška