Národné referenčné centrá v SR  

 

Odbor klinickej mikrobiológie

NRC pre arbovírusy  a hemoragické horúčky

NRC pre bakteriologické, (biologické)  a toxínové zbrane 

NRC pre črevné parazitózy

NRC pre diftériu

NRC pre fagotypizáciu salmonel

NRC pre chrípku

NRC pre identifikáciu enterálnych vírusov

NRC pre koagulázopozitívne  stafylokoky a ich toxíny

NRC pre listeriózy

NRC pre meningokoky

NRC pre morbilli, rubeolu a parotitídu

NRC pre pertussis a parapertussis

NRC pre pneumokokové nákazy

NRC pre poliomyelitídu

NRC pre prevenciu HIV/AIDS

NRC pre prionové choroby a pomalé vírusové neuroinfekcie

NRC pre salmonelózy

    NRC pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká 

NRC pre surveillance and laboratórnu diagnostiku rickettsioz

NRC pre syfilis

NRC pre toxoplazmózu

NRC pre Vibrionaceae 

NRC pre vírusové hepatitídy

 

NRC - Zbierka kultúr patogénnych mikroorganizmov

 

Odbor ochrany životného prostredia

NRC pre hygienickú problematiku  pitnej vody

NRC  pre legionely v životnom prostredí

NRC pre mikrobiológiu životného prostredia

NRC pre mykológiu životného prostredia

NRC pre termotolerantné améby