Zoznam tém a prednášateľov na odborných podujatiach organizovaných so spoluúčasťou SSKM SLS  

Kritériá výberu prednášateľov:

1. Člen SSKM SLS

2. Uznávaný odborník v niektorej z oblastí lekárskej a klinickej mikrobiológie: 

    a)  vedúci a pracovníci národných referenčných centier a špecializovaných laboratórií

    b)  pedagogickí pracovníci univerzít a VŠ so zdravotníckym zameraním a iní významní odborníci

3. Súhlas prednášateľa so zaradením do databázy

Nečlenovia SSKM SLS sú do databázy zaradení na základe návrhu niektorého z oslovených členov SSKM SLS

Databáza je otvorená a ďalšie návrhy sú vítané

Priezvisko a meno Titul Okruhy tém / témy prednášok Pracovisko
Bazovská Sylvia Doc. MUDr. CSc. Boreliózy Epidemiologický ústav LF UK Bratislava
Botek Rudolf MUDr. Infekcie spôsobené helikobaktermi a ich laboratórna diagnostika Laboratóriá Piešťany s.r.o. - OKM
    Infekcie spôsobené kampylobaktermi a ich laboratórna diagnostika  
Gavačová Dagmar MUDr. Salmonelózy NRC pre slamonelózy, ÚVZ SR, Bratislava
Hupková Helena MUDr. PhD. Pneumokokové infekcie v Slovenskej republike Mikrobiologický ústav LF UK a FN, Bratislava
     Antibiotická liečba infekcií dýchacích ciest v ambulantnej praxi (výsledky projektu SMEDIAL)  
Jareková Jana MUDr. CSc. Leptospirózy Epidemiologický ústav LF UK, Bratislava
Kotulová Daniela Prof. MUDr., CSc. Infekcie spojené s tvorbou biofilmu Mikrobiologický ústav LF UK a FN, Bratislava
    Autovakcíny  
    Ďalšie témy z klinickej mikrobiológie podľa záujmu  
Kultan Vincent MUDr. Kampylobakteriózy OKM NsP Liptovský Mikuláš
Langšádl Leon Doc. MUDr. CSc. Antibiotiká - antibiotická terapia, kontrola antibiotickej terapie FNsP Bratislava - Staré Mesto
    Nozokomiálne infekcie  
    Odber a transport materiálu na mikrobiologické vyšetrenie  
Líšková Anna Prof. MUDr. PhD. Respiračné infekcie v komunite Ústav klinickej mikrobiológie FN Nitra
    Nozokomiálne infekcie  
Majtán Viktor Prof. RNDr. CSc. Salmonelózy Ústav mikrobiológie SZU, Bratislava
Mateička František Prof. MUDr. CSc. Diagnostika reumatoidnej artritídy asociovanej s infekciami NÚRCH Piešťany
Mlynarčík Dušan Prof. RNDr. DrSc. Biofilm a "quorum sensing" Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Nikš Milan Doc. MUDr. CSc. Antibiotiká NRC pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov na ATB,
Nováková Elena MUDr. PhD. Hemofilové infekcie OKM NsP Žilina
    Pneumokokové infekcie  
    Antiinfekčná sérológia  
    Antiinfekčná bunková imunita a jej detekcia  
Poľanová Monika RNDr. Laboratórna diagnostika zápalu a sepsy OKM ÚTaRCH Kvetnica
    Anaeróbne infekcie dýchacich ciest  
    Laboratórna diagnostika tuberkulózy-nové trendy   
    Epidemiológia tuberkulózy   
    Atypické pneumónie  
    Aktinomykóza a jej diagnostika  
    Nokardie a ich diagnostika  
Rosinský Jozef RNDr. CSc. Vibrionaceae RÚVZ Komárno
Seman Milan RNDr. CSc. Vibriá Ústav bunkovej biológie, Prírodovedecká Fakulta UK, Bratislava
    Enterokoky ako probiotiká  
Siegfried Leonard Prof. MUDr. CSc. Gramnegatívne črevné paličky Ústav lekárskej mikrobiológie LF UPJŠ, Košice
    Antibiotická rezistencia  
Slobodníková Lívia RNDr., CSc. Stafylokokové infekcie Mikrobiologický ústav LF UK a FN, Bratislava
    Baktérie so zmeneným metabolizmom - patogenéza ochorení, diagnostika a antibiotická citlivosť  
Špaleková Margita MUDr. CSc. Legionelózy Epidemiologický ústav LF UK, Bratislava
Trenkler Juraj MUDr. Tuberkulóza NRC pre mykobaktérie, Špec. nemocnica sv. Svorada, n.o.
    Mykobaktérie                                                                                      Nitra
Trupl Jan  Prof. RNDr. CSc. Klinická mikrobiológia sepsy Inštitút laboratórnej diagnostiky Alpha Medical a.s., Bratislava
Vaculíková Alena MUDr. Infekcie vyvolané druhom Neisseria meningitidis, ich diagnostika a monitoring v SR NRC pre meningokoky, ÚVZ SR, Bratislava
Výrosteková Vanda MUDr. CSc. Tularémia Epidemiologický ústav LF UK, Bratislava
       
Blaškovičová Hana RNDr. Odber materiálu a priama mikrobiologická laboratórna diagnostika vybraných respiračných viróz NRC pre chrípku, ÚVZ SR, Bratislava
    Laboratórna diagnostika chrípky  
Gašparovič Juraj Mgr. Diagnostika hepatitídy B a C NRC pre vírusové hepatitídy, SZU, Bratislava
Kazár  Ján MUDr. DrSc. Riketsiózy NRC pre vírusové hepatitídy, SZU, Bratislava
    Chlamýdiové infekcie  
Mitrová Eva MUDr. DrSc. Priónové choroby NRC pre prionové choroby a pomalé vírusové neuroinfekcie, SZU, Bratislava
Nováková Elena MUDr., PhD. HPV OKM NsP Žilina
Petrovičová Anna MUDr. CSc. Etiopategenetický význam enterovírusových infekcií NRC pre identifikáciu enterálnych vírusov, SZU Bratislava
    Virologická diagnostika enterovírusových infekcií a interpretácia výsledkov  
    Iné virologické témy podľa záujmu  
Polčičová Alena RNDr. Laboratórna diagnostika parotitídy, rubeoly a morbíl NRC pre morbilli, rubeolu a parotitídu ÚVZ SR, Bratislava
Rajčáni Július Doc. MUDr., DrSc. Herpesvírusy  Virologický ústav SAV, Bratislava
    Papilomavírusy  
    DNA vírusy a imunosupresia  
    Latentna vírusová infekcia  
    Problémy patogenézy viróz na molekulovej urovni  
Sobotová Zdenka RNDr. Poliovírusy NRC pre poliomyelitídu, ÚVZ SR, Bratislava
    Enterovírusy ako etiologické agens infekcií CNS, kardiovaskulárneho systému a GIT  
    Gastroenteritídy vyvolané vírusmi (rotavírusmi, adenovírusmi, astrovírusmi a norovírusmi)  
Staneková Danica RNDr., CSc. HIV/AIDS NRC pre prevenciu HIV/AIDS, SZU, Bratislava
Tietzová Jaroslava RNDr, CSc. Bunkové kultúry a ich uplatnenie vo virológii Laboratórium bunkových kultúr, ÚVZ SR, Bratislava
Trupl Jan  Prof. RNDr. CSc. Laboratórna diagnostika papilomavírusovej infekcie (spolu s Dr. Končekovou) Inštitút laboratórnej diagnostiky Alpha Medical a.s., Bratislava
Blažeková Mária RNDr. Črevné parazitózy, diagnostika a interpretácia nálezov Mikrobiologický ústav LF UK a FN, Bratislava
    Parazitózy urogenitálneho traktu  
    Importované parazitózy  
Jalili Nasir RNDr. CSc. Krvné parazitózy (malária, babezióza), leishmanióza, diagnostika a interpretácia nálezov Mikrobiologický ústav LF UK a FN, Bratislava
Ondriska František Doc. RNDr. CSc. Toxoplazmóza, diagnostika a interpretácia nálezov HPL s.r.o., Bratislava
    Ochorenia spôsobené voľne žijúcimi amébami (neglerióza, akantamebózy, balamuthióza),   
    diagnostika a interpretácia nálezov  
    Tkanivové helmintozoonózy (larválna toxokaróza, echinokokózy, trichinelóza), dg. a interpret.nálezov  
    Ochorenia kože spôsobené parazitmi, diagnostika a interpretácia nálezov  
    Parazitózy prenášané potravinami  
Poľanová Monika RNDr. Pneumocystová pneumónia OKM ÚTaRCH Kvetnica
Lisalová Magdaléna MUDr. Nálezy kvasiniek v biologických vzorkách pacienta versus fungémia HPL s.r.o., Bratislava
    Nálezy húb u pacientov s cystickou fibrózou   
    Fungálne infekcie oka a možnosti laboratórnej diagnostiky  
    Kryptokoková meningitída - možnosti laboratórnej diagnostiky  
    Kvasinkové infekcie kože a slizníc, laboratórna diagnostika  
    Interpretácia výsledkov mykologických vyšetrení na kvasinkové infekcie v ambulantnej praxi  
    Fungálne infekcie respiračného traktu - laboratórna diagnostika  
Piecková Elena Ing. PhD. Mykotoxikózy vyvolané vláknitými hubami Oddelenie mikrobiológie VVZ SZU, Bratislava 
    Mykózy vyvolané vláknitými hubami  
    Testovanie antifungálneho účinku antimykotík a dezinfekčných látok voči vláknitým hubám  
Poľanová Monika RNDr. Aspergilóza a iné pľúcne mykózy OKM ÚTaRCH, Kvetnica
Trupl Jan  Prof. RNDr. CSc. Invazívne mykotické infekcie (spolu s Dr. Roidovou) Inštitút laboratórnej diagnostiky Alpha Medical a.s., Bratislava
Volleková Anna Prof. RNDr., CSc. Onychomykózy HPL s.r.o., Bratislava
    Dermatomykózy