Odborníci MZSR
 

odborníci pre odbor klinická mikrobiológia:

hlavný odborník : doc. MUDr. Milan Nikš, CSc.

krajskí odborníci:

VUC meno kontaktná adresa E.-mail
Bratislava MUDr. Juraj Hanzen  HPL s.r.o., Istrijská 20, 841 07 Bratislava  hanzen@hpl.sk
Trnava MUDr. Rudolf Botek   Lab. Piešťany s.r.o., Sad A. Kmeťa 26, 921 01 Piešťany botek@laboratoria.sk
Nitra prof. MUDr. Anna Líšková, PhD.   FN, Špitálska 6, 950 01 Nitra  liskova@fnnitra.sk 
Trenčín MUDr. Libuša Glosová      FN, Legionárska 28, 911 71 Trenčín libusa.glosova@fntn.sk
Žilina MUDr. Eva Kráľová   Lipt. NsP, Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš   kralova@nsplm.sk
Banská Bystrica MUDr. Anna Purgelová FNsP FDR, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica apurgelova@nspbb.sk
Košice MUDr. Iveta Fandáková   Synlab Slovakia s.r.o., Rastislavova 43, 040 01 Košice Iveta.fandakova@synlab.sk
Prešov MUDr. Mária Hajduková    HPL s.r.o., Okružná 29, 080 01 Prešov hajdukova@hpl.sk

 

Koncepcia v odbore klinická mikrobiológia TU

Bodovník výkonov
 

Svoje pripomienky k bodovniku výkonov môžete posielať na adresu cechova@hpl.sk