AKTUALITY  

 

Odporúčania FLCCC pre liečbu a prevenciu ochorenia Covid 19 u hospitalizovaných a ambulantne liečených pacientov.

 

 

Usmernenie pre indikácie k testovaniu SARS-CoV-2_od 14.9.2020 verzia 10 Tu

 

 

Klinický protokol ŠPDTP - Klinický manažment podozrivých a potvrdených prípadov COVID-19

https://www.standardnepostupy.sk/klinicky-protokol-spdtp-klinicky-manazment-podozrivych-a-potvrdenych-pripadov-covid-19/

 

 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19  spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. 3. aktualizácia Tu

 

 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19  spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. 2. aktualizácia Tu

 

  Pripravenosť zdravotníckych zariadení v súvislosti s výskytom koronavírusu - upozornenie hl. hygienika SR- Tu

 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV. Tu

 

MRSA obsahujúci gén rezistencie MecA a gény pre produkciu exfoliatívneho toxínu – nový patogén –závažný pre verejné zdravie. Tu

 

 

Nozokomiálna epidémia Klebsiella pneumoniae s rozšírenou ATB rezistenciou (XDR) s karbapenemázami NDM-1 a OXA-48

     na severovýchode Nemecka. Tu